top of page
Kopie van Handtekening mail (2).png

Aanmelding
 

Wanneer u wordt aangemeld, starten we met een intakegesprek met u en/of uw naaste familie.

Tijdens dit gesprek proberen we meer te weten te komen over het functioneren en het probleem. Op die manier krijg ik alvast een beter inzicht in de problematiek. Daarnaast worden er ook al wat praktische zaken besproken zoals het onderzoek en de terugbetaling.

 

Indien nodig, plannen we een onderzoek in. De duur van het onderzoek is sterk afhankelijk van het probleem. Een onderzoek is noodzakelijk om terugbetaling te kunnen ontvangen van de mutualiteit. Meer info omtrent de terugbetaling vindt u terug in het luikje ‘tarieven’.

 

Tijdens de behandelperiode van de logopedische therapie hecht ik heel wat belang aan regelmatig contact met de desbetreffende persoon en eventuele naaste familie of vrienden.

 

Sinds 01/01/2023 ben ik een gedeconventioneerde logopediste. Ik volg de tarieven die door onze beroepsvereniging VVL en Logo-Mut werden vooropgesteld.

Tarieven
 

                  Vanaf 01/04/2024 ben ik een geconventioneerd logopediste. 

prestaties                                 honorarium                     terugbetaling                  remgeld 

sessie van 30 min.                36,14                                  30,64                                   5,50

sessie van 60 min.                72,59                                  61,59                                   11,00

bilan zitting                              42,75                                  35,25                                   7,50

evolutiebilan                           51,50                                   40,50                                  11,00

Sommige patiënten hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen dan nog 2 euro per sessie.

Kopie van Handtekening mail (1).png
bottom of page