top of page
23.png

Articulatiestoornissen 
 

Articulatiestoornissen of anders gezegd 'problemen met de uitspraak van klanken'. Binnen articulatiestoornissen bestaan er twee vormen. Zo heb je fonetische stoornissen en fonologische stoornissen. Beiden kunnen de spraakverstaanbaarheid in gedrang brengen.

Fonetische stoornissen zijn stoornissen waarbij de tong een verkeerde positie aanneemt tijdens het spreken. Een gekend voorbeeld hiervan is 'lispelen'. Hierbij wordt de tong tussen de tanden geplaatst bij de articulatie van de [s]. Onze tong is een van de sterkste spieren van het lichaam en kan zomaar onze tanden gaan verplaatsen . Daarom zal het belangrijk zijn om een correcte articulatie te hanteren om verdere problemen te vermijden.

Fonologische stoornissen zijn stoornissen waarbij het kind klanken gaat verwisselen. Het kind in kwestie kan de klank voldoende gaan articuleren (dit in tegenstelling tot fonetische stoornissen), maar plaatst de klank op de verkeerde plaats in een woord of gaat de klank gaan vervangen. Een veel voorkomend fonologisch proces is de [r] en [j] of [l] verwarring. Zo wordt 'rond' 'jond' of 'lond'. Deze processen komen in een bepaalde volgorde voor tijdens de ontwikkeling. Wanneer het kind de leeftijd van het fonologische proces voorbij is, kan men beginnen met de opstart van logopedie. 

24.png
bottom of page